Paesana (CN), Pian Munè

Guida

Non è richiesta la registrazione.

Dati colonnina elettrica

Colonnina per ricarica bici a pedalata assistita, 4 prese schuko EU + USB

Costruttore: SEMM - Stazione Ricarica E-bike Pian Munè

Gestore: Eviso

Mappa